Zatrzymujemy się w kraju UE. Jakie są warunki stałego pobytu

Jeśli zamierzamy pozostać na stałe w kraju należącym do Unii Europejskiej, powinniśmy zapoznać się z regulacjami. Każdy kraj ma swoje wymagania dla obywateli wspólnoty. Sprawdźmy, jak to wygląda w teorii.

Będąc obywatelem UE, mamy prawo mieszkać w każdym kraju, który jest członkiem wspólnoty, jeśli:

1. Posiadamy ubezpieczenie zdrowotne w danym kraju
2. Posiadamy taki poziom dochodów, który pozwala nam na życie tam bez zasiłku. Źródłem dochodu może być również emerytura lub renta.

O czym należy pamiętać?

Przez pierwsze 3 miesiąc pobytu w kraju UE nie potrzebujemy dokumentu potwierdzającego prawo do pobytu, w tym kraju. Jak to zwykle bywa, od reguły znajdą się wyjątki. Są zetem kraje które, które wymagają od nas zgłoszenia swojego pobytu zaraz po przybyciu do kraju.

Po upływie 3 miesięcy powinniśmy zarejestrować swój pobyt w danym kraju. Najczęściej czynności tej dokonamy w odpowiednim urzędzie miasta lub po prostu na posterunku policji. W efekcie tej czynności powinniśmy uzyskać zaświadczenie o rejestracji.

Jakie dokumenty będą niezbędne:
1. Ważny dowód osobisty a najlepiej paszport
2. Dokument potwierdzający kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne
3. Dokument potwierdzający możliwość utrzymania się w danym kraju bez konieczności pobierania zasiłków

Jak wygląda prawo do otrzymania pobytu stałego na terenie UE?

Jeśli spędzimy w kraju wspólnoty pięć kolejnych lat, automatyczni nabędziemy prawo pobytu stałego. Wówczas będziemy mogli przebywać w tym kraju jak długo chcemy.

Należy pamiętać, że na ciągłość pobytu nie mają wpływu następujące nieobecności:
1. Nieobecności krótsze niż 6 miesięcy w sumie w trakcie jednego roku
2. Nieobecności dłuższe niż 6 miesięcy, jeżeli ich przyczyną jest obowiązkowa służba wojskowa
3. Nieobecność 12-miesięczna (jedna), której powodem jest: ciąża, choroba, praca, szkolenie lub delegacja zawodowa.

Na co warto zwrócić uwagę?

Jeśli zdecydujemy się przebywać poza krajem, w którym mamy pobyt stały przez okres dłuższy niż 2 lata, możemy narazić się na utratę prawa do pobytu stałego.