Holandia przekwalifikowuje się na Niderlandy

Od 1 stycznia 2020 r. Holandia zmieniła swoją nazwę

Choć tak naprawdę, oficjalną nazwą było i pozostaje Królestwo Niderlandów, a Holandia odnosi się tylko do krainy historycznej, to właśnie takie nazewnictwo tego kraju funkcjonuje dla większości Polaków.

Rewolucja wynika z tego, że władze nie chcą, by nazwa ich kraju kojarzona była z ogólnodostępnymi narkotykami i szerzącą się prostytucją. Zmiana nazwy Holandia na Niderlandy ma zmienić negatywny pogląd wielu turystów i przekonać ich do odwiedzin. 

Największy kraj Beneluksu odświeża również swoje oficjalne logo. Nowymi symbolami, które przyciągać mają odwiedzających, będą wiatraki i tulipany. 

„Nowy styl jest wynikiem strategii opracowanej w celu wyraźniejszego pokazania, co Holandia ma do zaoferowania światu”. – wyjaśnia MSZ.

Zmiana anglojęzycznej nazwy  „Holland” na „Netherlands” ma na celu ujednolicenie i korzystnie wpłynąć na promocję kraju.

Zmienić na lepsze ma również postrzeganie państwa przez obcokrajowców. Nowe logo ma natomiast przynieść korzyści w branży turystycznej i sportowej.